Bê thui Cầu Mống

Nhà hàng
  • 17, Tô Hiệu, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
  • (84-90) 5 708 790
Đánh giá của người dùng