Indochina Plaza Hanoi

Dịch vụ
Retail shopping centre and apartment complex in the Cau Giay area of Hanoi.
Đánh giá của người dùng
4

Là tòa nhà lớn bao gồm cả trung tâm thương mại và khu văn phòng, chung cư, ở đây không gianrất đẹp, các mặt hàng đa dạng, diễn ra nhiều hoạt động, mình rất thích đến đây.

4

Là nơi diễn ra khá nhiều hoạt động như trao đổi sách, đi vào trong có KFC.

4

biggest shopping mall, a lot of stores and food, however very noisy and every time I lost here. also dont like its underground, feel uncomfortable