Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Cà Mau

Dịch vụ
  • 110, Phan Ngọc Hiển, P. 5, Thành phố Cà Mau, T. Cà Mau
  • (84-780) 3 832 754; (84-780) 3 826 313
Đánh giá của người dùng