Chùa Hải Đức

Thắng cảnh
  • 51, Hải Đức, P. Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, T. Khánh Hòa
Đánh giá của người dùng