Đền thờ Trần Nguyên Hãn

Thắng cảnh
  • Xã Sơn Đông, H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc
Đánh giá của người dùng