Đàn Nam Giao

Thắng cảnh
  • Tam Thai, P. Trường An, Thành phố Huế, T. Thừa Thiên Huế
Đánh giá của người dùng
5

ong troi da lap su h

5

tuyệt vời ông mặt trời