Big C

Mua sắm
Đánh giá của người dùng
5

đồ ăn ở đó rất nhiều và rất ngon

5

phục vụ cho khách hàng rất tốt

5

ÍT TRỤYEN TRÁNH NHƯNG BÙ LẠI THÌ NHIỀU ĐỒ ĂN NGON

5

ít truyện tranh nhưng bù lại thì nhiều đồ ăn ngon

5

các món ăn thực phẩm rất ngon