Loan Thắng - Vỏ bánh gối, há cảo, sủi cảo

Nhà hàng
  • 29, Lương Văn Can, P. Hàng Đào, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
  • (84-90) 3 476 793; (84-24) 38 287 381
Đánh giá của người dùng