Nem chua rán, giò chả Trần Công Châu

Mua sắm
  • 8, Trần Xuân Soạn, P. Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
  • (84-91) 3 588 751; (84-24) 39 713 387
  • http://trancongchau.vn/
Đánh giá của người dùng